Отображаемые на сайте цвета кузова являются приблизительными и могут несколько отличаться от цвета реального автомобиля. Указанные технические характеристики могут отличаться от характеристик Вашего автомобиля Opel. Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также сервисного обслуживания, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Opel будет прилагать все усилия, чтобы обеспечить точность и актуальность данных, содержащихся на Сайте. Часть информации, размещенной на данном сайте, может не соответствовать действительности вследствие изменений характеристик продукта, произошедших с момента запуска его в производство. Некоторое оборудование, указанное на этом сайте, может быть доступно только в определенных странах или только за дополнительную плату. Opel оставляет за собой право в любое время вносить изменения в перечень и спецификацию продукции. Для получения актуальной информации о продукции просьба обращаться к официальным дилерам Opel. Göstərilən tövsiyə edilən pərakəndə satış qiymətləri məlumat səciyyəlidir, son qiymətlər deyil və həqiqi qiymətlərdən fərqli ola bilər. Saytda göstərilən qiymətlər, spesifikasiyalar, texniki göstəricilər əvvəlcədən xəbər verilmədən dəyişdirilə bilər. Saytda göstərilən informasiya məlumat üçündür. Saytda əks olunan kuzovun rəngləri təxminidir və real avtomobilin rəngindən fərqlənə bilər.  Göstərilən texniki xarakteristikalar Sizin Opel avtomobilinizin xarakteristikasından fərqli ola bilər. Opel Saytda yerləşdirilən məlumatların dəqiqliyini və aktuallığını təmin etmək üçün bütün lazımi səylər göstərəcəkdir.  Bu saytda yerləşdirilən informasiyanın bir hissəsi məhsulun istehsala buraxıldığı andan onun xarakteristikasında edilən dəyişiklik səbəbindən həqiqi informasiyaya uyğun olmaya bilər. Bu saytda göstərilən bəzi avadanlıqlar  yalnız müəyyən ölkələrdə və ya əlavə ödəniş müqabilində satışda ola bilər. Opel istənilən vaxt məhsulun siyahısına və spesifikasiyalara dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır. Məhsul barədə aktual  informasiyanı əldə etmək üçün Opelin rəsmi dillerlərinə müraciət etməyiniz xahiş olunur.